DNV Gødstrup

I det kommende store hospital samles Hospitalsenheden Vest på én matrikel i stedet for som tidligere med sygehuse i Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm og Herning.

DNV-Gødstrup bliver et moderne akut-hospital med alle behandlingsfunktioner, der dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland.

Hospitalet bliver på ca. 127.000 m2 somatisk hospital, der er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Herudover bygges der endvidere et psykiatrisk hospital på ca. 13.000 m2, der finansieres af regionens egne midler.

Budgettet for det somatiske hospital udgør 3,15 mia. kr. (2009 pl) og for det psykiatriske hospital udgør budgettet ca. 380 mio. kr. (2012 pl).

Selve byggeriet blev igangsat i september 2012 og påbegyndt ibrugtagning forventes primo 2020, hvor også psykiatrien tages i brug.

Omfang:

 • 60.000 m² samlet facadeopbygning og lukningsarbejder
 • Murerarbejder af udv. facader ca. 27.000 m²
 • Facadearbejder i form af glas‐alu facader samt karruseldøre i glas‐alu ca. 400 m²
 • Lette facadeelementer som præfab. glas‐alu facader i sengetårne ca. 15.200 m²
 • Lette ydervægselemm tekniketage ca. 4.500 m²
 • Lette ydervægselem. ambulancehal ca. 300 m²
 • Tagpaparb. ovenlys og fald‐sikring ca. 27.000 m²
 • Døre og vinduer i basen af murværk, runde bygninger samt rulleporte. Ståldøre i ambulancehallen i alt ca. 9.800 m²
 • Udvendige lamellofter i aluminium med isolering, stålskelet, m.m. ca. 600 m²
 • Balkoner/altaner og komplettering udført som ladebeklædning i aluminium på stålkonstruktion.
 • Stålværn og terrasse belægning i alt ca. 4.700 m²
 • Lev. og montage af præ‐fabrikerede facader og altaner.

Billeder fra projektet