Artikel fra Licitationen

Facadeentreprenøren Eiler Thomsen Alufacader (ETA) har brugt de seneste år på at gennemtænke og dernæst gennemføre “et roligt generationsskifte”.

Tilbage i foråret 2019 købte chef for projektafdelingen Erik Bjerg og salgschef Alex Frisk Herping således hver 10 pct. af aktierne i Holstebro-firmaet Eiler Thomsen Alufacader (ETA).

De to er i dag sidestillede direktører i virksomheden og har været det siden november 2021, hvor Eiler Thomsen trak sig som direktør, men fastholdt sit medlemskab af selskabets bestyrelse.

Jeg har ansvaret for den driftsmæssige del af virksomheden, mens Alex har ansvaret for den kommercielle del, fortæller Erik Bjerg, direktør, ETA.

To sidestillede direktører er en usædvanlig konstellation, men bestemt noget, der er set før.

Ja, to direktører er usædvanligt, men det var den løsning, Eiler ønskede, og det virker, synes jeg. Egentlig tror jeg, det er sundt at have en at snakke med, om hvad der foregår, og hvad der skal tages stilling til, og Erik og jeg kommer fint ud af det med hinanden, siger Alex Frisk Herping, direktør, ETA.

Endnu et kæmpelager

ETA’s regnskab for 2021/2022 er offentliggjort, og det ligner med et bruttoresultat på knap 10 millioner kroner og et resultat før skat på 3,4 millioner ret meget de forrige regnskaber. Altså lige med undtagelse af, at posten råvarer og hjælpematerialer er steget fra godt 15 til godt 28 millioner kroner.

Det har været noget værre bøvl med forsyningssikkerheden. Vi har været nødt til at købe råvarer hjem lang tid før, vi skulle bruge dem. Kunderne har jo også handlet deres kontrakter af, så det er vigtigt, at vi kan følge dem, ellers opstår der nemt usikkerhed, siger Alex Frisk Herping.

Ordrebeholdningen strækker sig 2-2½ år frem og vurderes at være på “et komfortabelt niveau”. Ledelsen ser positivt på markedets udvikling og den høje ordrebeholdning og forventer da også en stigende indtjening i det kommende regnskabsår.

Det er en god situation at stå i og egentlig et resultat af, at vi har været tidligt involveret i mange projekter de sidste tre-fire år. Vores engagement begynder at bære frugt nu, og det er ret vigtigt for os, siger Alex Frisk Herping og tilføjer: Hvis vi så ellers bare lige kan få priserne til at stabilisere sig og få forsyningssikkerheden på plads, så ser vi lyst på fremtiden.

Aluminium har levet før

ETA fokuserer som så mange andre på bæredygtighed og genbrug. Tre fjerdedele af det aluminium, der er i Eiler Thomsen Alufacaders profiler, har haft et tidligere liv.

Her fra årsskiftet har vi kunnet tilbyde en genbrugsprocent på 75, hvor tre fjerdedele af aluminiummet har haft et liv tidligere, altså en form for recirkulation, lyder det fra Alex Frisk Herping.

 

Ifølge ham er der ikke nogen på markedet, der kan komme ret meget højere op end 75 til 80 procent. Grunden til det er, at du for at kunne styre din legering indimellem er nødt til at blande noget nyt aluminium i smeltekarret.

Konkurrence og fyringer

Konkurrencen kommer hovedsagelig fra store facadeentreprenører som HS Hansen, Fjelsø Entreprise og Kai Andersen.

Afskedigelserne er primært sket på grund af Corona. Den første del af regnskabsåret var præget af de projekter, vi mistede på grund af corona. Vi holdt på medarbejdere så godt vi kunne, men måtte lade nogen gå. Faktisk blev mange af dem, der forlod os, podere i stedet, siger Alex Frisk Herping.

Han håber på rolige tider fremover, “fordi siden vi overtog ansvaret for at lede det her firma, har vi først haft en verdensomspændende epidemi og dernæst den stadig aktuelle krig i Ukraine.”

Bemærk at ETA’s regnskabsår er forskudt og løber fra den 1. juli til den 30. juni. At regnskabsåret 2019/20 har en atypisk bruttofortjeneste og resultat er fordi, der det år var “rigtig meget gang i den” og kapaciteten hos facadeentreprenøren blev udnyttet til fulde. En situation som på flere punkter ligner indeværende regnskabsår ifølge Alex Frisk Herping. Bliver resten af året, som det ser ud nu, tegner det ifølge direktøren ikke bare lyst, men meget lyst.