Kort om os

Eiler Thomsen Alufacader A/S er en af Danmarks førende facadeentreprenører. Vores udgangspunkt for ethvert samarbejde bunder i et sundt værdisæt, hvor vi tager ansvar for vores del af byggeriet.

At være facadeentreprenør

Hos Eiler Thomsen Alufacader løser vi mangeartede projekter i Danmark og Skandinavien. Vi er ofte med i de helt tidligere faser af byggeriet, hvor vi vejleder vores kunder i det optimale løsningsdesign til deres byggeri.

Vi har en dansk produktion i Holstebro. Det er et vigtigt parameter i at sikre den bedste kvalitet i vores produkter. Men samtidig har vi et ønske om at fastholde en dansk produktion og gode arbejdspladser. Det mener vi er med til at skabe et alsidigt samfund, hvor der er muligheder for alle.

Som facadeentreprenør hjælper vi vores kunder helt i mål med den afsluttende montage på byggepladsen.

 

Vores styrke er at skræddersy facadeløsninger, så vores kunder får netop den løsning, de ønsker.

Vi løser både mindre og unikke projekter for private kunder og har et stort fokus på at bidrage til større såvel komplekse projekter såsom hoteller, universitetsbyggeri og kontorbyggeri.

Vi søger altid at hjælpe vore kunder, så de kvalitetsmæssigt får den bedste løsning. Dét understøtter et mere bæredygtigt byggeri, der er har en lang levetid til glæde for mennesker i mange generationer.

Vores strategi og fokus

Byggebranchen undergår igen i disse år mange nye krav til en bæredygtig omstilling. Som virksomhed er vi klar til at understøtte denne udvikling. Vi vil derfor stræbe mod at være byggebranchens foretrukne og mest fremsynede facadeentreprenør. Med afsæt i vores vestjyske rødder, så bygger vi fremtiden på et solidt værdigrundlag:

• Ansvarlighed
• Faglighed
• Troværdighed
• Bæredygtighed

Vi elsker et godt eventyr og spændende projekt

Vi designer, projekterer, producerer og monterer alu facadeløsninger i Danmark og gerne Skandinavien.

Vi har fokus på et bæredygtigt løsningsdesign i løsning af både mindre og unikke projekter såvel store og komplekse projekter.

Vi er nok lidt nørdede omkring vores løsninger

Vi er drevet af en ansvarlig og kundeorienteret adfærd i hele projektforløbet.

Vi føler et dybt ejerskab for det enkelte projektet og kvaliteten i det færdige element.

#1 Bæredygtighed

Vi skal og vil være med til at fremme den grønne omstilling i byggeriet. Det ønsker vi at gøre i et tæt samarbejde med både kunder og samarbejdspartnere. Vi går foran med et mål om at tage både et socialt og samfundsmæssigt ansvar for mennesker, miljø og klima.

Sådan vil vi gøre

 • Implementere et bæredygtig forretningsfokus og værdigrundlag blandt medarbejdere og partnere
 • Levere facadeløsninger i aluminium fremstillet med vedvarende energikilder
 • Fremstille egne grønne produkter i ETA 50
 • Samarbejde med ledende profilhuse omkring bæredygtige facadeløsninger inden for døre, vinduer og elementfacader

#2 Medarbejdere og organisation

Vores medarbejdere er og har altid været den vigtigste aktie i vores virksomhed. I takt med, at vi er blevet flere, forudsætter det et større og vedvarende fokus på udvikling af vores roller og færdigheder. Som normsættende ledelse sætter vi høje standarder for vores organisation. Vi tror på, at det fremmer den bedste og mest attraktive arbejdsplads.

Sådan vil vi gøre

 • Struktureret udvikling af vores medarbejderes færdigheder
 • Tilbyde attraktive arbejdspladser på tværs af Danmark for eksisterende og nye kollegaer
 • Fastholde fokus på et sikkert og godt arbejdsmiljø
 • Fastholde vores sunde kultur, værdisæt og ansvarlighed
 • Fremme godt lederskab

#3 Samarbejde og partnerskab

Den bedste kvalitet og gennemtænkte løsninger opnås, når vi samarbejder side om side.
Det forudsætter et åbent og tillidsbaseret forhold til hinanden, så vi alle omkring et projekt trækker på hinandens færdigheder, når der brug og mulighed for det.

Sådan vil vi gøre

 • Faglig sparring tidligt i projektforløbet der fremmer bæredygtige og økonomisk rigtige løsninger
 • Samarbejde gennem en transparent og troværdig tilgang
 • Optimering af partnernes løsninger
 • Følge kunder i det skandinaviske marked

#4 Produktudvikling og innovation

I vores stræben efter at levere de bedste og mest bæredygtige løsninger, skal vi skubbe til udvikling af vores profilsystemer og produktion. Som specialister i facadeløsninger indgår vi i et strategisk samarbejde med vores leverandører for konstant at være på forkant med de løsninger, der kræves på mere komplekse byggerier.

Sådan vil vi gøre

 • Opdyrke viden og kompetencer omkring markedsrelevante profilsystemer
 • Udvikle partnerskaber et fælles fokus på bæredygtighed
 • Fremme nytænkning om fremtidens bæredygtige facadeløsninger
 • Automatisering af produktion der fremmer arbejdsmiljø og fastholder dansk produktion af glas alufacader

#5 Processer og digitalisering

Vi skal altid søge at bygge videre på den viden og erfaring, vi allerede har. Med det for
øje er det en forudsætning, at vi konstant udvikler vores processer og digitale
hjælpemidler. På den måde er vi i stand til nå den nødvendige vidensdeling og forankring
heraf i vores metoder og standarder.

Sådan vil vi gøre

 • Forankre vores viden og erfaring i en digital platform
 • Fremme kvalitet og styring gennem digitalisering
 • Procesorienteret samarbejde og intern sparring
 • Etablere læringsprocesser understøttet af digitale værktøjer

Tidslinje

1983
1983

Iværksætter fra Holstebro

Eiler Thomsen stiftede selskabet i mindre lagerbygninger på
Gartnerivej i Holstebro. Herfra blev de første erfaringer høstet og
grundlaget lagt for en af Danmarks ledende glas alu
facadeentreprenør.

1986
1986

Vokseværk

Modtagelsen af Eiler Thomsen Alufacader var overvældende, og allerede i 1986 blev det muligt og nødvendigt at flytte i nye omgivelser på den nuværende adresse på Ivar Lundgaardsvej . Frem mod 1991 blev produktionen udvidet med 4 produktionshaller

1995
1995

Toneangivende glas-/ aluproducent

Frem mod midten af 90’erne opnår Eiler Thomsen Alufacader en kendt og toneangivende rolle i branchen, og medvirker på flere store projekter såsom Baron Boltens Gård, Nauticon , Parken, Ingeniørhuset, Det Fri Aktuelt samt store projekter i England. I 1996 opføres det første projekt som elementfacade for Ferring.

2010
2010

Bliver storentreprenør

Op igennem 00’erne opføres flere markante projekter som Oticon,
Ordrupgård, VTC og AB6. Fra 10’ og frem indgås en række aftaler
som storentreprenør på bl.a. SDU Kolding, KUA og Gødstrup
Sygehus.

2018
2018

Generationsskifte indledes

Efter grundige overvejelser iværksættes et roligt generationsskifte, hvor to nøglemedarbejdere udpeges til på sigt at overtage ledelsen af ETA. Det er et klart mål, at fastholde de vestjyske værdier om ansvarlighed og kvalitet med valget af egne medarbejdere.

2021
2021

Den nye ledelse tager over

Alex og Erik overtager formelt ledelsesansvaret for ETA og klargør
sammen med en udvidet bestyrelsen en plan for den videre
udvikling af ETA de næste 5 år frem.

2022
2022

Klar til en bæredygtig fremtid

Allerede i 2018 fik ETA sin første EPD. ETA indleder nu et intensivt fokus på udvikling af den grundlæggende organisation og produkter til understøtte den grønne omstilling i byggeriet.