Privatpolitik for kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder hos Eiler Thomsen Alufacader A/S, CVR.nr. DK 12 84 37 47 (herefter ”Selskabet”)
Som følge af din aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

 1. Generelt
 2. Personoplysninger
  2.1 Hvad er personoplysninger?
  2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
  2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
  2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
  2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
  2.7 Beskyttelse af personoplysninger
  2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
 3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysning om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud af EU´s Databeskyttelsesforordning, som for virkning i Danmark fra 25. Maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samt ”gældende lovgivning”)

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysninger behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De oplysninger, der indsamles, bruges til at identificere dig som kunde samt leverer den ydelse, der er købt.

De indsamlede oplysninger vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Selskabet består.

Under der løbende forhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet i vores IT-system, hvorefter personoplysninger arkiveres.

Personoplysninger vil blive slettet når disse ikke længere er relevant for opretholdelse af Selskabets serviceniveau.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke bliver videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartner, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, med mindre hensynet til går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald hvem der har adgang til personoplysninger.

Du er også berettiget til af anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet Selskabet. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af Selskabet uden nødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke forsat har en legitim interesse i at opbevarer dine personoplysninger.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Selskabets IT -system og/eller aflåst skabe/lokale.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for sidst opdateret nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendig revideret en gang om året.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registeret om dig hos Selskabet, skal du rette henvendelse til økonomiafdelingen på e-mail: eta@et-alu.dk

Er der registeret forkert data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registeret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Eiler Thomsen Alufacader A/S